Boek Antara Nusa

In februari 2018 verscheen het boek ‘Antara Nusa’ van de hand van oral history expert en Zieraad partner Yvette Kopijn. Het boek bevat levensverhalen van tien ouderen uit Indië/Indonesië. De vertellers zijn vaste bezoekers van de ouderensoos van Stichting Nusantara Amsterdam in Amsterdam Zuidoost. De Indische fotograaf maakte prachtige portretten van de ouderen.

Wat het boek bijzonder maakt is de diversiteit onder de vertellers, die van Indische, Molukse, Timorese, Indonesisch-Chinese en zelfs Surinaamse afkomst zijn. Tezamen werpen zij steeds een ander licht op het

‘einde van Indië’: de periode van oorlog, Bersiap, dekolonisatie en gedwongen migratie naar Nederland.

Minstens zo bijzonder zijn de foto’s. Het boek brengt uniek fotomateriaal bijeen, dat we terugvonden in de persoonlijke fotoalbums van de vertellers en in verschillende archieven. De Indische Fotograaf Armando Ello vulde de verhalen aan met prachtig fotoportretten van de vertellers.

 

Zwijgen doorbreken

Het boek Antara Nusa is geschreven om eraan bij te dragen dat het zwijgen rondom Indische ouderen doorbroken wordt. Wanneer verhalen en herinneringen verteld en gedeeld worden, dan ontstaat er ruimte voor heling en verzoening. Praten over het verleden geeft oudere generaties erkenning, terwijl het jongere generaties toegang geeft tot hun culturele bagage. In de verhalen van de ouderen hoorden wij echo’s van trauma en verlies, maar ook van veerkracht en overlevingskunst. In die zin vormen zij een belangrijke inspiratiebron waar jongere generaties uit kunnen putten om in Nederland vorm te geven aan hun afkomst en identiteit.

Te koop

Het boek Antara Nusa (€ 19,50), met een voorwoord van Prof. Em. Pamela Pattynama, is te koop via de boekhandel of te bestellen bij LM Publishers.

Klik hier om het inkijkexemplaar in te zien!