Lara Nuberg is een van de gastsprekers in het programma van Tracing your Roots. Lara besloot tijdens haar studie Geschiedenis om in haar familiegeschiedenis te duiken en stuitte op de meest bijzondere verhalen. Inmiddels werkt ze aan een roman over het leven van haar Indische oma. Op zaterdag 9 maart 2019 vertelt zij onder meer over het ontstaan van Nederlands-Indië en de Molukken.

Wat weet je van jouw Indisch/Molukse grootouders? Wat weet je van hun grootouders?

Ik heb een Indische oma en een Joods-Amsterdamse opa die als oorlogsvrijwilliger in Indonesië heeft gevochten om orde en veiligheid te herstellen nadat Soekarno op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië had uitgeroepen. Dit is lange tijd het enige wat ik over hun verleden heb geweten, ondanks dat ik mijn opa gekend heb tot mijn achtste en mijn oma tot mijn vijftiende. Toen ik geschiedenis ging studeren, leek mij dit een mooie kans om eens te gaan uitzoeken waarom mijn opa nou eigenlijk naar Indonesië was gegaan en in welke omstandigheden hij mijn oma daar had ontmoet. Was de inzet van Nederlandse militairen echt zo onschuldig als mij altijd was verteld?

Ben je nieuwsgierig naar jouw voorouders en familiegeschiedenis? Wat zou je over jouw voorouders willen weten?

Toen ik me eenmaal in deze geschiedenis ging verdiepen, rolde ik van de ene verbazing in de ander.e De ‘Politionele Acties’, zoals de inzet van Nederlandse militairen in de geschiedenisboeken wordt genoemd, bleken veel bloediger te zijn geweest dan aan volgende generaties was toegeven. Daarnaast bleek ook de migratie van Indische, Molukse, Chinese en andere bevolkingsgroepen uit Indonesië naar Nederland een stuk minder rooskleurig te zijn verlopen dan mij was verteld. Steeds meer realiseerde ik me dat mijn familiegeschiedenis een verzwegen geschiedenis was, een verleden dat geen onderdeel was van het Nederlandse collectieve geheugen.

Wat levert een zoektocht naar voorouders en familiegeschiedenis op volgens jou?

Inmiddels heb ik drie reizen door Indonesië gemaakt. Tijdens die reizen vond ik niet alleen sporen van mijn familie, maar vond ik ook een groot deel van mezelf. Ik zie mijn bestaan als onlosmakelijk verbonden met de koloniale geschiedenis  van een Nederland dat 350 jaar met dwang en geweld producten uit Indonesië haalde. Hiermee is mijn bestaan dus ook verbonden met de inwoners van Indonesië, een besef dat er voor heeft gezorgd dat ik me in wil zetten om ook hun verhaal in de geschiedenisboeken te krijgen in Nederland; dat er erkenning komt voor de manier waarop Nederland zijn rijkdommen heeft verworven en ten koste van wie dat is gegaan.

Het kennen van het verhaal van mijn (Indonesische) voorouders, maakt dat ik me constant bewust ben van waar ik mij nu bevind en welke privileges ik geniet. Ik wil die privileges niet gebruiken om met oogkleppen op verder te leven, maar juist om aandacht te vragen voor de offers die de generaties voor mij hebben moeten brengen. Erkenning voor wat er gebeurd is in het verleden leidt naar mijn idee tot erkenning van – en begrip voor – het heden.

Heb jij net als Lara Indisch/Molukse wortels en wil je graag meer weten over jouw familiegeschiedenis? Doe mee aan Tracing Your Roots: op zoek naar Indisch-Molukse wortels en geef je op!