Zaterdag 12 december 2020 was het eindelijk zover! De publieksdag voor deelnemers en genodigden om de expositie ‘Van Daar & Van Hier’ in het Limburgs Museum te komen bekijken, waar Zieraad partner Yvette Kopijn als gastcurator overduidelijk haar stempel op heeft gedrukt.

 

75 jaar na de Japanse capitulatie en de start van de Dekolonisatieoorlog in Indië/Indonesië gingen 25 Limburgse jongeren tijdens vier Tracing Your Roots-middagen op zoek naar hun roots. In de expositie vertellen ze wat ze ontdekten over hun familiegeschiedenis en gaan ze in gesprek met hun (groot)ouders over een verzwegen verleden. De tentoonstelling laat zien dat de dekolonisatie van Nederlands-Indië het leven van Indisch/Molukse families vandaag nog steeds beïnvloedt.

Zoals bijna niemand dat kan heeft Yvette de familieverhalen van de jonge deelnemers met respect en gevoel in beeld gebracht vanuit hun eigen perspectief. Door een veilige setting te bieden, konden de deelnemers de moedige stap zetten om met deze tentoonstelling het zwijgen binnen de familie te doorbreken en hun persoonlijke verhaal te delen met een breed publiek.  Veelzeggend zijn ook de prachtige portretten en filmpjes die, oud TYR-deelneemster Esmee Jacobs maakte van de jongeren en hun families. Het resultaat: een intieme en invoelende tentoonstelling, waarin de doorwerking van trauma en ontworteling binnen Indisch/Molukse families zichtbaar wordt, maar ook de veerkracht en overlevingskunst die van generatie op generatie wordt overgedragen.

En aan de reacties van de deelnemers, hun familieleden en andere genodigden te horen, die voor deze eerste zaterdag van de expositie waren uitgenodigd, bracht de tentoonstelling veel herkenning. Reacties op de keuze van de beelden in combinatie met de kleuren – subtiel en ingetogen, maar wel met verhalen die zeggen: ‘Wij zijn van Daar en zijn nu (ook) van Hier’. Niets dan lof voor de vormgeving van de expositie, waarvoor Kirsten Römer verantwoordelijk was. En dank natuurlijk aan projectmanager Marieke Koppelmans die Yvette als gastcurator binnenhaalde met als doel een langduriger relatie op te bouwen tussen het Limburgs Museum en de Indisch/Molukse gemeenschap in Limburg. Hopelijk draagt de tentoonstelling ertoe bij dat de Limburgers van Indisch/Molukse afkomst zich thuis gaan voelen in het museum.

Wat Yvette Kopijn als gastcurator heeft laten zien, is dat zij in staat is om binnen een museale setting heling en verzoening teweeg te brengen via het zichtbaar maken van verzwegen geschiedenissen en het delen van persoonlijke verhalen. Dat maakt haar een aanwinst voor musea die aan de slag willen met het opsporen en zichtbaar maken van onderbelichte verhalen en geschiedenissen.

 

De tentoonstelling is t/m 28 maart 2021 te zien in het Limburgs Museum

Verslag Helen Sumter, projectpartner stichting Zieraad

Foto credits: Reinier Kraft van Ermel en Amber Nefkens