Het Nusantara vertelproject is een samenwerking tussen Yvette Kopijn (Stichting Zieraad), Hanoch Nahumury (Stichting Nusantara Amsterdam) en Armando Ello (HoezoIndo). Het bestaat uit een boek, een serie filmpjes, een serie verhalensalons en een reizende tentoonstelling.

Antara Nusa

Het boek ‘Antara Nusa. Levensverhalen van ouderen uit Indië/Indonesië’ (LM Publishers, 2018) vormt het beginpunt van dit vertelproject. Het omvat levensverhalen van tien vaste bezoekers van de soosmiddagen van Nusantara Amsterdam, opgetekend door schrijver en oral historian Yvette Kopijn. Aan het woord komen ouderen die hun wortels in Indië/Indonesië hebben liggen. Wat het boek bijzonder maakt is de diversiteit onder de vertellers, die van Indische, Molukse, Timorese, Indonesisch-Chinese en zelfs Surinaamse afkomst zijn. Tezamen werpen zij steeds een ander licht op het ‘einde van Indie’: de periode van oorlog, Bersiap, dekolonisatie en gedwongen migratie naar Nederland.

Minstens zo bijzonder zijn de foto’s. Het boek brengt uniek fotomateriaal bijeen, dat we terugvonden in de persoonlijke fotoalbums van de vertellers en in verschillende archieven. De Indische Fotograaf Armando Ello vulde de foto’s aan met een prachtig fotoportret van elke verteller.

                                                                 

Zwijgen doorbroken

Voor ons is het belangrijk om met dit boek het zwijgen rondom Indische ouderen te doorbreken. Wanneer er gepraat wordt, dan kunnen ervaringen  zichtbaar worden gemaakt en kunnen de daarbij behorende emoties alsnog gaan stromen. Praten brengt erkenning en daarmee ook heling – ook voor de jongere generaties die via de verhalen van ouderen toegang hebben tot hun culturele bagage  In de verhalen van de ouderen hoorden wij echo’s van trauma en verlies, maar ook van veerkracht en overlevingskunst. In die zin vormen zij een belangrijke inspiratiebron waar jongere generaties uit kunnen putten om zich in Nederland senang te voelen.

Te koop

Het boek Antara Nusa (€ 19,50), met een voorwoord van Prof. Em. Pamela Pattynama, is te koop via de boekhandel of te bestellen bij LM Publishers.

Klik hier om het inkijkexemplaar in te zien!