Cursussen en workshops

Via het organiseren van interculturele (verhalen)projecten, workshops, trainingen, bijeenkomsten en evenementen wil Zieraad onderbelichte (culturele) kennis en geschiedenissen zichtbaar maken, ontmoetingen tot stand brengen en werelden met elkaar verbinden.
Activiteiten
  • Organisatie, uitvoering en/of documentatie van levensverhaal interviews
  • Het ontwikkelen en organiseren van (multi)culturele en educatieve evenementen (verhalenworkshops, festivals, trainingen, studiedagen, conferenties, expertmeetings, debatten, lezingen….) die erop gericht zijn de kracht van diversiteit te ontdekken.
  • Ontwikkelen van publicaties en presentaties in de vorm van boeken, artikelen, websites en tentoonstellingen waarin gemarginaliseerde groepen van binnenuit een (ander) beeld presenteren van hun achtergrond, geschiedenis en kracht.
  • Instellen van themagerelateerde awards en/of prijzen.

Diensten

  • Advies, coaching en training op het gebied van (bewustwording van) diversiteit /oral history /en afnemen van levensverhalen
  • Onderzoek naar de geschiedenis en achtergrond van bepaalde groepen (deskresearch, oral history interviews, literatuuronderzoek…)
  • Het vertellen van en luisteren naar levensverhalen als vorm van hulpverlening voor migranten en hun nakomelingen en als informatiebron ten behoeve van relevante instanties in de samenleving
  • Het zichtbaar maken van verhalen en geschiedenissen van gemarginaliseerde groepen door middel van (oral history) onderzoek
  • Het vervaardigen van toolboxen rondom diversiteit en het aanleren van de Zieraadcompetenties