Trainingen/workshops

Via het organiseren van trainingen, workshops, educatieve activiteiten en evenementen wil Zieraad onderbelichte (koloniale en migratie-)geschiedenissen en (levens)verhalen van mensen met een migratieachtergrond zichtbaar maken, ontmoetingen tot stand brengen en werelden met elkaar verbinden.
Activiteiten
  • Organiseren, uitvoeren en/of vastleggen van oral history interviews
  • Ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten en  evenementen (trainingen, gastlessen, studiedagen, expertmeetings, debatten, lezingen, verhalensalons) die erop gericht zijn om kennis te maken met de kracht van verhalen en de kracht van inclusie, meerstemmigheid en multiperspectiviteit.
  • Verzorgen van van publicaties en presentaties in de vorm van boeken, artikelen, websites en tentoonstellingen waarin ouderen en jongeren met een migratieachtergrond een (ander) beeld presenteren van hun afkomst, geschiedenis en identiteit en waarbij het brede publiek kennismaakt met onderbelichte verhalen en geschiedenissen.  .

Diensten

  • Advies, coaching en training op het gebied van oral history, educatie, burgerschap, diversiteit en inclusie
  • Het zichtbaar maken van verhalen en geschiedenissen van mensen met een migratieachtergrond door middel van (oral history) onderzoek
  • Het vervaardigen van toolboxen rondom inclusie en diversiteit