Yvette Kopijn

Mede-initiatiefneemster en oral history deskundige

Yvette Kopijn (Aruba, 1966) groeide op in een gemengd Nederlands-Indisch gezin. Daar ondervond ze aan den lijve hoe (oorlog)trauma en een daarmee verbonden cultuur van zwijgen kan leiden tot een diepgaand gevoel van uitsluiting en er niet mogen zijn.

Delen is helen. Vanuit dat gaat Yvette op zoek naar onderbelichte en onvertelde (koloniale) verhalen en geschiedenissen en spoort ze migranten en hun (klein-)kinderen aan om het zwijgen te doorbreken en de stiltes en leemtes op te vullen met verhalen over afkomst en identiteit. In verhalensalons, in intergenerationele gesprekken, maar ook in onze lesprogramma’s Ancestors Unknown en Tracing Your Roots spoort ze mensen aan om op zoek te gaan naar hun eigen (familie)geschiedenis. Daarbij zet ze oral history in als middel om ruimte te scheppen voor (h)erkenning van het eigen verhaal en het eigen perspectief, waardoor er een helingsproces op gang kan komen binnen en tussen generaties.

Door de jaren heen werkte Yvette, naast haar werkzaamheden als docent  kwalitatieve onderzoeksmethoden bij SIT Amsterdam, Amsterdam University College en de Haagse Hogeschool, aan verschillende oral history projecten. Dit deed zij o.a. vanuit Imagine Identity and Culture, Het Indisch Huis, Atria, het KITLV en haar eigen bureau VerhalenOverLeven. Deze activiteiten mondden uit in diverse publicaties, waaronder ‘Stille Passanten. Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland’ (LM Publ. 2008) dat zij samenstelde met Hariette Mingoen. Begin 2018 kwam ‘Antara Nusa. Levensverhalen van ouderen uit Indië/Indonesië’ (LM Publ. 2018) uit, dat tot stand kwam i.s.m. Stichting Nusantara Amsterdam en Armando Ello (Hoezo Indo). Voor een inkijkexemplaar zie https://lmpublishers.nl/catalogus/antara-nusa/

Vanaf september 2019 zal Yvette zich naast haar activiteiten voor Stichting Zieraad wijden aan de afronding van haar proefschrift over intergenerationele overdracht van identiteit en overlevingsstrategieën in de levensverhalen van drie generaties Javaans-Surinaamse vrouwen in Nederland.