Yvette Kopijn

Mede-initiatiefneemster en oral history deskundige

Yvette Kopijn (Aruba, 1966) groeide op in een gemengd Nederlands-Indisch gezin. Daar ondervond ze aan den lijve hoe (oorlog)trauma en een daarmee verbonden cultuur van zwijgen kan leiden tot een diepgaand gevoel van uitsluiting en er niet mogen zijn.

Delen is helen. Vanuit dat besef spoort Yvette migranten en hun (klein-)kinderen aan om het zwijgen te doorbreken en de stiltes en leemtes op te vullen met verhalen over afkomst en identiteit. In verhalensalons, in intergenerationele gesprekken, maar ook in het lesprogramma Ancestors Unknown spoort ze mensen aan om op zoek te gaan naar hun eigen (familie)geschiedenis. Daarbij zet ze oral history in als middel om ruimte te scheppen voor het eigen verhaal en het eigen perspectief, waardoor er een helingsproces op gang kan komen binnen en tussen generaties.

Door de jaren heen werkte Yvette, naast haar werkzaamheden als universitair docent kwalitatieve onderzoeksmethoden en –technieken bij SIT Study Abroad Amsterdam, aan verschillende oral history projecten. Dit deed zij o.a. vanuit Imagine Identity and Culture, Het Indisch Huis, Atria, het KITLV en haar eigen bureau VerhalenOverLeven. Deze activiteiten mondden uit in diverse publicaties ((Stille Passanten (KIT Publ. 2008) en Migratie en Cultureel Erfgoed (KITLV 2010) en in diverse verhalenwebsites (www.haargeschiedenis.nl en www.javanenindiaspora.nl). Begin 2018 presenteerde zij het boek ‘Antara Nusa. Levensverhalen van ouderen uit Indië/Indonesië’ een bundel levensverhalen die zij samenstelde i.s.m. Hanoch Nahumury (Stichting Nusantara Amsterdam) en de Indische fotograaf Armando Ello (Hoezo Indo). Het boek verscheen bij LM Publishers en is aldaar of via de boekhandel te bestellen. Voor een inkijkexemplaar zie https://lmpublishers.nl/catalogus/antara-nusa/

Momenteel begeleidt Yvette samen met projectpartners Helen Sumter en Dana Saxon een pilot rondom Ancestors Unknown Amsterdam: een lesprogramma waarin leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam worden aangemoedigd om op zoek te gaan naar hun voorouders en familiegeschiedenis, om zo een stevig verankerd zelfbeeld te ontwikkelen en een interculturele dialoog in de klas op gang te brengen over afkomst en identiteit. Vanaf september 2018 zal Yvette zich naast haar activiteiten voor Stichting Zieraad wijden aan de afronding van haar proefschrift over intergenerationele overdracht van identiteit en overlevingsstrategieën, waarvoor ze levensverhalen verzamelde van drie generaties Javaans-Surinaamse vrouwen in Nederland.