Ancestors unKnown Nederland

Ancestors unKnown Nederland is een lesprogramma dat leerlingen in een (multiculturele) klas een kader biedt om de complexe wereld om hen heen te leren kennen en te begrijpen en om hun eigen pad te kunnen kiezen. We moedigen kinderen aan om de zoektocht naar de wereld om hen heen te starten met een zoektocht naar hun eigen voorouders en familiegeschiedenis. Het lesprogramma biedt naast genealogielessen (stamboomonderzoek, archiefonderzoek en interviews afnemen) ook een aantal geschiedenislessen, waarin leerlingen kennismaken met relatief onderbelichte gedeelde geschiedenissen.

Via het lesprogramma komen kinderen in contact te komen met hun eigen en elkaars geschiedenis, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaars afkomst en geschiedenis en de ruimte krijgen om een stevig verankerd zelfbeeld te ontwikkelen. Als je weet waar je vandaan komt, dan is het ook makkelijker te bepalen wie je bent en wie je wilt worden.

Ancestors unKnown Amsterdam in Het Parool

Ancestors unKnown Amsterdam op AT5