De vele gezichten van Johan Maurits

Johan Maurits, Fort Elmina, Nederlands-Brazilië, Suikerpaleis ……

 

Organisatie, ontwikkeling en uitvoering van een educatief programma ‘De vele gezichten van Johan Maurits’ voor scholen in Den Haag. Een programna waarmee het Mauritshuis meerstemmigheid en multiperspectiviteit in geschiedenisonderwijs ruimte geeft en ondersteunt, en een programma waarmee leerlingen in staat worden gesteld om zelf een beeld te vormen van de historische figuur Johan Maurits.

 

We nodigen leerlingen uit om zelf een beeld te vormen van de historische figuur Johan Maurits. Ons vertrekpunt is de leerlingen uit te nodigen te onderzoeken welk verhaal over de Gouden eeuw en de figuur Johan Maurits het meest gangbaar en geaccepteerd  is binnen de Nederlandse samenleving.  Vervolgens prikkelen we de leerlingen om onder deskundige begeleiding als spoorzoekers op zoek te gaan naar de tegenverhalen over Maurits: relatief onbekende en onvertelde verhalen vanuit andere posities en perspectieven verteld. De  leerlingen zullen onder begeleiding informatie (bronnen) verzamelen en/of aangereikt krijgen over het verleden van Johan Maurits en de Gouden Eeuw met als doel de verzamelde informatie (1) te beschrijven, (2) te vergelijken (met andere bronnen) en/of (3) te verklaren.  Tijdens dit proces stellen de leerlingen historische vragen bij de bronnen, plaatsen zij informatie binnen de juiste historische context en onderbouwen zij hun bevindingen met argumenten die gebaseerd zijn op de geraadpleegde bronnen