Privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die stichting Zieraad verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

 

 

Inleiding

Stichting Zieraad verwerkt persoonsgegevens van deelnemers van projecten, van klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze doelgroepen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier Zieraad jouw persoonsgegevens verwerkt waarbij we specifiek ingaan op twee van onze toonaangevende projecten: Bedrijvige Vrouwen en Ancestors unKnown Nederland

 

Stichting Zieraad

Stichting Zieraad is in juni 2011 opgericht om de empowerment en zichtbaarheid van groepen en individuen te vergroten. In haar activiteiten probeert Zieraad ruimte te scheppen voor en stem te geven aan inclusiviteit. Door mensen te laten vertellen over hun persoonlijke leven, hun ervaringen en herinneringen, sporen we mensen aan om niet langer te zwijgen. Ons streven is dat ervaringen niet langer verborgen blijven maar zichtbaar worden. En dat een breder publiek kennis kan nemen van de relevante verborgen en onvertelde verhalen en dat deze verhalen aanleiding vormen voor uitwisseling, betrokkenheid en dialoog.

 

Project Bedrijvige Vrouwen

Bedrijvige Vrouwen is dé netwerkorganisatie voor ruim 1700 vrouwelijke ondernemers in Amsterdam. we netwerken met als doel, onszelf, maar ook elkaar te verbinden en te versterken in vakvrouwschap en business. dat doen wij door het organiseren van workshops, thema- en netwerkbijeenkomsten en (commerciële) samenwerking.

 

Project Ancestors unKnown Nederland

Ancestors unKnown Nederland is een lesprogramma dat leerlingen een kader biedt om de complexe wereld om hen heen te leren kennen en te begrijpen en om hun eigen pad te kunnen kiezen. Kinderen en jongeren worden aangemoedigd om de zoektocht naar de wereld om hen heen te starten met een zoektocht naar hun eigen voorouders en familiegeschiedenis.

 

Contactgegevens Stichting Zieraad

Kortenaerplein 27

1057 NE Amsterdam

stichtingzieraad@gmail.com

Tel. 06-30758206

https://www.zieraad.org/

 

Project Ancestors unKnown Amsterdam

http://nl.ancestors-unknown.org/

Project Bedrijvige Vrouwen

http://www.bedrijvigevrouwen.nl/

info@bedrijvigevrouwen.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerkt stichting Zieraad?

Stichting Zieraad ontvangt ten behoeve van het project Bedrijvige Vrouwen persoonsgegevens van vrouwelijke zelfstandigen door middel van:

Ondernemersprofielen op de website van Bedrijvige Vrouwen // De Nieuwsbrief van Bedrijvige Vrouwen // Online enquêtes verstuurd door Bedrijvige Vrouwen // de besloten Facebookgroepen van Bedrijvige Vrouwen // Aanmelding voor of deelname aan activiteiten

Stichting Zieraad ontvangt ten behoeve van het project Ancestors unKnown persoonsgegevens van leerlingen door middel van:

(Online) enquêtes verstuurd door Ancestors unKnown // Aanmelding voor of deelname aan activiteiten

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op de website van stichting Zieraad of een van de projecten van stichting Zieraad, in correspondentie en telefonisch

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadresgegevens
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • KVK-unmmer
 • BTW-nummer
 • Foto’s
 • Contactgeschiedenis

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Zieraad verwerkt

We verwerken daarnaast foto’s en filmpjes. Dit zijn foto’s  en filmpjes die door ons zelf worden gemaakt of in opdracht van stichting Zieraad., bijvoorbeeld een groep deelnemers die hebben deelgenomen aan een activiteit van Zieraad. Deze foto’s en filmpjes gebruiken we om onze content meer sfeer te geven. Daarnaast kunnen we deze foto’s en filmpjes gebruiken in onze promotie, uiteraard met jouw toestemming.

Stichting Zieraad verzamelt persoonlijke verhalen van volwassenen en kinderen. Om deze verhalen te mogen verspreiden, vraagt stichting Zieraad toestemming  aan de persoon of organisatie die deze kan geven. Hierbij wordt altijd overeengekomen waarde verhalen voor mogen worden gebruikt.

 

Stichting Zieraad verwerkt  persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belasting- of subsidieplicht te voldoen.

 • Ledenadministratie en dienstverlening

In de ledenadministratie van het project Bedrijvige Vrouwen houden we naam- en adresgegevens van deelnemers van al onze activiteiten bij om ze desgewenst te kunnen attenderen op onze toekomstige diensten en producten.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kunt je bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrief en mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere mail uitschrijven.

 

Wie ontvangen jouw gegevens en hoelang bewaren we jouw gegevens?
 1. Ontvangers gegevens. Zieraad verstuurt geen persoonlijke gegevens naar derden. Jouw gegevens kunnen wel terecht komen  op de mailserver van onze hostingpartij.
 2. Opslag periode.. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met stichtingzieraad@gmail.com

Stichting Zieraad kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

Soort gegevens Opslagperiode
Deelnemersregistratie activiteit Zieraad 6 maanden
Profiel website met pro abonnement

Gratis profiel

Maximaal 1 jaar na het verlopen van het abonnement

Totdat iemand zich afmeld

Nieuwsbrief Zolang iemand ingeschreven staat voor de nieuwsbrief
Online Enquêtes Maximaal 1 jaar na het invullen van een enquête

 

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de AVG heb je ook als deelnemer aan stichting Zieraad een aantal rechten. Stichting Zieraad doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via stichtingzieraad@gmail.com.nl of 06-30758206.

Recht op informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken.

Rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door jou fout verwerkt? Dan kunnen wij deze aanpassen als daarom gevraagd wordt.

Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: wil je je persoonsgegevens over (laten) dragen? Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Zieraad verwijdert jouw gegevens binnen maximaal twee weken als je aangeeft dat je niet meer wil dat Zieraad die gegevens gebruikt.

 

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Dit kan via stichtingzieraad@gmail.com

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.