Oral History

Steeds meer mensen gaan op zoek naar hun familie)geschiedenis. Niet alleen bij particulieren, ook musea, archieven, welzijns- en migrantenorganisaties zien we projecten ontstaan waarin (levens)verhalen en geschiedenissen worden vastgelegd als belangrijk immaterieel erfgoed. Oral history, ofwel het verzamelen van (levens)verhalen als mondelinge bron, wordt hierbij vaak ingezet als methode om verborgen geschiedenissen op te sporen en vast te leggen vanuit het idee dat persoonlijke verhalen een unieke inkijk geven op ingrijpende historische of juist alledaagse gebeurtenissen uit het verleden. .
Oral history is een veelbelovende werkvorm van Zieraad   Het verbindende woord daarbij is ‘delen’ en ‘luisteren’. Door mensen uit te nodigen te luisteren naar persoonlijke (levens)verhalen die van binnenuit verteld worden, ontstaat er ruimte om nieuwe werelden en nieuwe waarheden te ontdekken en met elkaar te delen. Op die manier probeert Zieraad een interculturele dialoog op gang te brengen waarin kwaliteiten versterkt worden die nodig zijn om effectiever met diversiteit om te gaan.
Delen is helen en luisteren is de sleutel tot verdraagzaamheid.
Wanneer we mensen uitnodigen om hun (levens)verhalen met elkaar te delen, dan ontstaat er bij de verteller ruimte om stem te geven aan ervaringen en herinneringen die al te lang genegeerd zijn, en aldus te helen en zich te verzoenen met het verleden. Voor de luisteraar bieden persoonlijke (levens)verhalen een mooie kans om nieuwe werelden en waarheden te ontdekken. Op deze manier brengt oral history een dialoog op gang, waarin competenties als empathisch luisteren, je kunnen verplaatsen in de ander en weten om te gaan met anders-zijn en verschil, geoefend kunnen worden. Competenties die van groot belang zijn in een complexe, multiculturele samenleving.