Alliantie ‘De ongelooflijke geschiedenissen van onze voorouders’

Stichting Zieraad, de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam – HvA, Tropenmuseum en het Stadsarchief Amsterdam vormen sinds 1 juni 2021 de Alliantie ‘De Ongelooflijke Geschiedenissen van onze Voorouders’, dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam in het kader van de regeling Diversiteit en Inclusiviteit.
Door middel van educatieve projecten, docentendagen, workshops, evenementen en exposities doen Amsterdammers tot op heden onderbelichte historische kennis (meerstemmig en vanuit een niet-eurocentrisch perspectief) op en leren zij vaardigheden aan waarmee ze op zoek kunnen gaan naar hun eigen familiegeschiedenissen, om zo werelden met elkaar te verbinden.

 

We leveren als alliantie een bijdrage aan het helpen realiseren van een Inclusiever Aanbod in het onderwijs, musea en archieven indirect

We doen dit door kortdurende en langer durende projecten, activiteiten en programma’s te ontwikkelen en organiseren waarbij we ernaar streven:

  • empathie en/of het inlevingsvermogen van leerlingen en studenten te vergroten
  • verhalen en kennis over de (gedeelde & verdeelde) Nederlandse geschiedenis vanuit een meerstemmig perspectief te  ontwikkelen en presenteren waarbij we altijd beginnen bij de persoonlijke familiegeschiedenis wat zorgt voor een duurzame impact.

Met een aantal van onze projecten, activiteiten en programma’s leveren we een bijdrage aan het verminderen van vooroordelen en stereotypen. Dit door:

  • leerlingen en studenten uit te nodigen te luisteren naar de gedeelde/verdeelde Nederlandse geschiedenis via verhalen en aangereikte kennis van diverse (ervarings)deskundigen die kennis en verhalen delen vanuit een meerstemmig perspectief
  • (toekomstige) basisschooldocenten, onderwijsprofessionals en mensen van culturele organisaties uit te nodigen en te prikkelen serieus na te denken over hoe hun eigen (school) ervaringen, kennis en leefwereld bepaalt hoe zij ‘kijken’ naar ‘hun doelgroepen’. En op welke wijze dit “kijken” consequenties heeft/kan hebben op de verwachtingen die je bewust of onbewust hebt van leerlingen of bezoekers wat zich kan uiten in hoe je mensen bekijkt en benadert in jouw werk. 

Ook hierbij starten onze programma’s altijd bij de eigen persoonlijke familiegeschiedenis.