Ancestors unKnown lesprogramma en deelname expositie

Samenvatting
In het lesprogramma Ancestors unKnown staat Familie en het opsporen van (familie)geschiedenis centraal. Basisschoolleerlingen (groep 7/8) vormen tijdens hun zoekproces een beeld van hun voorouders en familiegeschiedenis en gaan in gesprek met familie. In het Stadsarchief Amsterdam zal vanaf 25 mei 2022 t/m september 2022 een expositie georganiseerd worden over de familieverhalen van de kinderen (en hun families). Gestreefd wordt om alle verhalen van kinderen (die dat willen) op creatieve wijze zichtbaar te maken in de expositie.

“Ik weet dat ik moet praten met mijn familie in Marokko als ik meer wil weten over mijn voorouders die in Marokko zijn geboren”.
Adam, groep 8

Dana Saxon

Het lesprogramma wordt dit schooljaar geopend door  Ancestors unKnown oprichtster Dana Saxon. Om de leerkrachten in deze uitdagende tijd niet te veel te belasten, kiezen wij ervoor om het programma dit schooljaar gedeeltelijk met Ancestors gastdocenten aan te bieden. Maar de leerkracht is natuurlijk van harte welkom om samen met de gastdocent de les te begeleiden en/of zelf mee te speuren naar haar of zijn voorouders.

Na afloop en al gedurende het programma kunnen de leerlingen werken aan hun eigen presentatie van hun familiegeschiedenis in de vorm van een mini-museum. In de handleiding voor de docenten is hiervoor een werkbeschrijving opgenomen evenals een overzicht van benodigde materialen.

Programma Lesprogramma
Opening programma – oprichtster Dana Saxon – week 2 of 3 (10-14 jan of 17-21 jan)
Dana vertelt over haar eigen familiegeschiedenis en waarom ze ooit Ancestors unKnown is gestart.

Les 1: Ik en mijn Familie – gastdocent Ancestors unKnown– week 3 of 4 (17-21 jan of 24-28 jan)
De leerlingen gaan in deze les proberen hun stamboom in te vullen. Hiervoor hebben ze persoonsgegevens nodig van hun ouders, grootouders en misschien zelfs hun overgrootouders

Bezoek Stadsarchief

Les 2: Een duik in het archief- digitale les waarmee leerkracht zelf aan de slag gaat—week 4 of 5 (24-28 jan of 31 jan – febr.)
Leerlingen leren meer over o.m. (online) archieven om verder onderzoek te doen naar hun familie en andere mensen uit de geschiedenis.

Gastles of rondleiding Stadsarchief Amsterdam – Stadsarchief – week 5 of 6 (31 jan-4 febr. of 7-11 febr.)

 

“Nu sta ik hier en ik voel me ook wel trots op wat mijn familie allemaal hebben meegemaakt. Anders zou ik hier nu niet staan. ”
Siri, groep 8

 

Les 3: Leren interviewen – digitale les waarmee leerkracht zelf aan de slag gaat-– week 6 of 7 (7-11 febr. of 14-18 febr.)
In deze les leren de kinderen hoe ze hun ouders/grootouders kunnen interviewen en/of wat voor vragen ze kunnen stellen.

Les 4: Gastles/workshop trans-Atlantische slavernij of pre-koloniale geschiedenis (90 minuten)- gastdocent Ancestors unKnown – week 7 of 8 (14 -18 febr. of 28 febr. -4 mrt)
Naast het bespreken van de feiten uit de geschiedenis en bekijken van beeldmateriaal wordt de verbinding gelegd met de huidige maatschappij, en verwerken de leerlingen hun gedachten en ervaringen in beeldende opdrachten.

Voorjaarsvakantie 21-25 febr. week 9

Les 5: Jouw familieverhaal – gastdocent Ancestors unKnown– week 10 of 11(28 febr. – 4 mrt of 7-11 mrt)
Tijdens de les Jouw Familieverhaal gaan de kinderen in groepjes met elkaar in gesprek over hun familiegeschiedenis.

Basisschool St Jan

Les 6: Werken aan je eigen museumdoos– leerkracht met (gewenst) onder-steuning gastdocent Ancestors unKnown – week 11 of 12 (7- 11 mrt of 14-18 mrt)
In deze les werken de kinderen aan hun eigen persoonlijke museumdoos. In de afgelopen weken hebben ze persoonlijke spulletjes (een brief, een foto, een voorwerp) verzameld die iets vertellen over hun familiegeschiedenis.

 

 

 

Een middag na afloop van het programma op school: Voorbereidingen Expositie voor de leerlingen die met een meer uitgebreide bijdrage aan de expositie zullen deelnemen – week 12 (14-18 mrt)

 

Inbegrepen
ˇ Instructie(filmpje)
ˇ Een docentenhandleiding en werkmappen voor alle leerlingen
ˇ Openingsles door Ancestors unKnown oprichtster Dana Saxon
ˇ Gastles ‘Ik en mijn familie’ door Ancestors gastdocent
ˇ Gastles ‘Jouw Familieverhaal’ door Ancestors gastdocent
ˇ Workshop ‘trans-Atlantische slavernij’ door Ancestors gastdocenten
ˇ Ondersteuning ‘Werken aan je eigen museumdoos’ door Ancestors gastdocent
ˇ Zoekinstructie (op school) of rondleiding in het Stadsarchief Amsterdam
ˇ De materialen die de leerlingen nodig hebben om hun mini-museum te maken

Kosten
Dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam kunnen we het lesprogramma dit schooljaar tegen een bedrag van € 300 euro per groep leerlingen (25-30) aanbieden.