Back2Business ondernemerstraject

Bedrijvige Vrouwen heeft  een ondernemers-programma op -maat ontwikkeld voor vrouwen die al langer overwogen om een eigen bedrijf te beginnen, maar vanwege allerlei hobbels in het leven de kracht en het vertrouwen ‘tijdelijk’ zijn verloren,  Het Trainingstraject Back-2-Business is laagdrempelig en speciaal ontwikkeld voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in ondernemen en:

  • een bijstandsuitkering hebben;
  • een WWB-uitkering gesubsidieerde baan;
  • niet uitkeringsgerechtigd zijn;
  • in een kwetsbare maatschappelijke positie verkeren.

In het praktijkgerichte Trainingstraject Back-2-Business staat het toeleiden van vrouwen in een kwetsbare positie en/of vrouwen met een bijstandsuitkering naar zelfstandig ondernemen centraal. Kenmerkend voor het traject zijn onder meer individuele en groepsempowerment, mentoring door ervaren vrouwelijke ondernemers en ondernemersstages.