Het vakblad Museumpeil informeert museummedewerkers in Nederland en Vlaanderen over landelijke en provinciale ontwikkelingen in de museumsector vanuit een praktijkgericht perspectief.
Museumpeil verschijnt twee maal per jaar en wordt verspreid onder de relaties van de museumconsulenten.
In het voorjaarsnummer van Museumpeil noemt Dineke Stam, zelfstandig specialist in interculturele museum- en erfgoedprojecten de Verhalensalon als een van de projecten/activiteiten die immaterieel erfgoed in Nederlandse musea centraal stellen.
Citaat uit “Het gevoel van de taart:  Immaterieel Erfgoed in Nederlandse musea.”

 Museumpeil 2011, nr. 1

“Nederlandse musea en instellingen hebben inmiddels behoorlijk wat projecten gedaan, die immaterieel erfgoed centraal stellen, maar zelden onder deze noemer. Interculturele projecten, als het verzamelen van oral history van een buurt-, beroeps-, migranten- of andere groep of het opnieuw beschouwen van de collectie vanuit meervoudig perspectief, zijn manieren waarop musea al langere tijd met immaterieel erfgoed werken. Zo verzorgde Yvette Kopijn bij de tentoonstelling The Unwanted Land in het Museum Beelden aan Zee een verhalensalon. Oudere migranten wisselden hier aan de hand van een meegebracht dierbaar voorwerp en foto ervaringen uit. Familiegeschiedenis, migratie-ervaringen, thuisvoelen en belonging stonden hierin centraal.”