Handout leren Interviewen

Handout Interviewtips  bij de workshop  Interviewen verzorgd op zaterdag 17 oktober tijdens Tracing Your Roots Limburg door Yvette Kopijn

 

Voorbereiden van een vragenlijst

  • Begin met een topic list en werk die vervolgens uit in een vragenlijst
  • Let op de formulering van vragen: open, niet-suggestieve vragen beginnen met wie, wat, waar, wanneer, waarom of hoe?
  • Let op de timing van vragen: begin met algemene/algemene vragen en vervolg met specifieke/meer gevoelige vragen

Het creeren van een veilige en respectvolle interviewsetting

 

  • Investeer in de relatie en durf echt contact te maken!
  • Begin met small talk om een relatie op te bouwen
  • Geef ruimte aan de verteller en zijn/haar verhaal
  • Luister en interrumpeer de verteller zo min mogelijk
  • Vraag door, maar spreek af dat de verteller altijd mag weigeren een vraag te beantwoorden
  • Valideer meningen en gevoelens
  • Blijf geregeld checken of de verteller zich nog senang voelt: hongerig, dorst, vermoeid, emotioneel ?

 

Tips om met respect en empathie te leren luisteren

 

Gebruik LSD

LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Luister goed naar wat de verteller zegt en vat het verhaal vervolgens kort samen. Laat de verteller reageren op wat jij gezegd hebt. Vraag door als iets onduidelijk is.

Raak de KLUTS niet kwijt

KLUTS staat voor Kijken, Luisteren, (Uit)vragen, Toetsen, Samenvatten. Kijk en observeer eerst of de verteller zich senang voelt, luister dan naar zijn/haar verhaal, stel vragen om het te verduidelijken. Toets vervolgens of wat je denkt ook klopt en vat het vervolgens samen en valideer emoties en meningen – ook als je het er niet mee eens bent.

Laat Oma thuis

Oma staat voor Oordelen, Meningen en Adviezen. Als je oma thuislaat en je eigen oordelen, meningen en adviezen laat voor wat ze zijn, ben je beter in staat om met een open houding te luisteren naar de verteller.

Smeer NIVEA

Nivea staat voor Niet Invullen Voor Een Ander. Niemand kan gedachten lezen. Wanneer iets onduidelijk is, ga dan niet invullen, maar vraag na wat de verteller bedoelt.