Creatief verbinder

 

.Een ander woord voor diversiteit, is rijkdom….

Helen is van gemengde afkomst. Net als vele anderen ondervindt ze zowel in haar persoonlijke leven als beroepsmatig dagelijks wat omgaan met verschillen betekent en wat het vraagt van betrokkenen.

 

 

Helen Sumter

Spiegels en Ramen

Gedreven door haar streven naar een wereld met meer spiegels voor haar twee dochters van bijna 10 en 15  jaar en meer ramen voor alle kinderen, heeft ze een duidelijke missie in haar leven. Ze wil graag mensen bewust maken van hun eigen positie in de samenleving waardoor ze in staat zijn open en onbevooroordeeld (werk)relaties aan te gaan. Door dit bewustzijn te helpen creëren, hoopt ze  dat mensen elkaar meer gaan zien zoals ze werkelijk zijn. Gelijkwaardigheid, oprechtheid en respect staan hierin centraal.

 

 

 

 

Creatief verbinder

Als creatief verbinder helpt ze klanten om aansluiting te vinden bij hun doelgroep(en), bij de taal, de belevingswereld, de wensen en behoeften van de doelgroepen. Ze helpt klanten om hun doelgroep te begrijpen en te kunnen bereiken met de juiste middelen. En indien nodig weet ze ook de benodigde gelden voor activiteiten of projecten te vinden.

 

Informatieprofessional

Na veel kennis en ervaring te hebben opgedaan als informatieprofessional heeft Helen zich sinds ca. 2004 in verschillende hoedanigheden ingezet voor zichtbaar maken van de positie van diverse achtergestelde groepen in de Nederlandse samenleving. Helen was initiatiefnemer/ projectmanager van het door Erfgoed Nederland tot good practice uitgeroepen project Haar Geschiedenis.

 

Cultureel antropoloog

In 2007 is Helen afgestudeerd als cultureel antropoloog en heeft ze onderzocht in hoeverre het beleid van een Internationale vrouwenorganisatie, ruimte biedt voor de ervaringen van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.

Haar kracht en creativiteit zitten hem niet alleen in de verschillende werkzaamheden die ik verricht maar tevens in het aantal verschillende sociale netwerken waarin ze zich al jaren beweegt. Helen is in staat om over grenzen heen te kijken…en staat altijd open voor nieuwe ontmoetingen.

Door haar in te schakelen krijgt de klant relevante en meer wezenlijke inzichten in wat de doelgroep drijft en wie de mens is achter de doelgroep. Kennis die ten behoeve van de klant ingezet kan worden.

 

Projecten

In het oog springende projecten die door haar zijn geinitieerd en al dan niet in samenwerking met derden zijn opgezet betreffen de projecten ‘Haar Geschiedenis’, Bedrijvige Vrouwen (bijna 1700 deelnemers)  en Schijn je lichtje op West (2000 deelnemers).

 

Media

Media-aandacht: Opzij, Trouw,  Psychologie Magazine, De Echo, Parool, AT5, Westerpost, Hart v. Nederland,Glamour, AM Magazine, Ditjes en Datjes, Masterchef, De Telegraaf, Flow Magazine en Wijkkrant Zuid.

Momenteel begeleidtHelen samen met projectpartners  Dana Saxon en Yvette Kopijn een pilot rondom Ancestors unKnown Amsterdam: een lesprogramma waarin leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam worden aangemoedigd om op zoek te gaan naar hun voorouders en familiegeschiedenis, om zo een stevig verankerd zelfbeeld te ontwikkelen en een interculturele dialoog in de klas op gang te brengen over afkomst en identiteit. 

 

 

En leidt ze al zes jaar samen met een team van vijf bedrijvige vrouwen het netwerk Bedrijvige Vrouwen. Bedrijvige vrouwen is dé netwerkorganisatie voor ruim 1700 vrouwelijke ondernemers in amsterdam. we netwerken met als doel, onszelf, maar ook elkaar te verbinden en te versterken in vakvrouwschap en business. dat doen wij door het organiseren van workshops, thema- en netwerkbijeenkomsten en (commerciële) samenwerking