Keuzevak Ancestors unKnown

Pabo studenten krijgen tijdens de keuzeprofilering  ca. 8 tot 10 colleges over inclusief geschiedenis onderwijs, de lesmethode van Ancestors unKnown en verdiepende colleges over de koloniale en migratie geschiedenis van Nederland vanuit een meerstemmig, niet-Eurocentrisch perspectief. Geintegreerd en vast onderdeel van de keuzeprofilering zijn de bezoeken en rondleidingen aan het Stadsarchief Amsterdam en het Tropenmuseum. Met de opgedane kennis gaan de studenten vervolgens aan de slag tijdens hun stages op basisscholen in groep 5 t/m groep 8. Ongeveer 500 tot 800 basisschool leerlingen worden door de Pabo studenten uitgenodigd om na te denken over mensen die zij als familie beschouwen en hun familiegeschiedenis.

De keuzeprofilering bestaat uit drie delen:

  1. inleidende en didactische colleges waarin de Ancestors unKnown methodologie/benadering centraal staat
  2. verdiepende colleges over verborgen geschiedenissen/ historische gebeurtenissen belicht vanuit niet-Eurocentrische perspectieven
  3. stagelessen/-opdrachten waarin ook de Ancestors unKnown methodologie/benadering centraal staat

De eerste pilot van dit door onze alliantie ontwikkelde keuzevak kreeg van de bijna 30 studenten een 8,3333 als gemiddelde beoordeling met cijfers tussen de 7 en de 10.

Succesfactoren keuzevak

  1. Dat Pabo studenten met en zonder (zichtbare) migratieachtergrond het koloniale verleden en de migratiegeschiedenis van Amsterdam leren kennen en vertrouwd raken met de geschiedenis van alle Amsterdammers waar zij mee opgroeien. Zowel  via educatieve lessen maar ook door het horen en zien van persoonlijke verhalen.
  2. Het biedt een alternatief op de standaard materialen die ontwikkeld zijn over het koloniale- en slavernijverleden.
  3. Draagt bij aan het leren lesgeven en communiceren in een (diverse) grootstedelijke context.
  4. Een project met een theoretisch en deels praktijkgerichte aanpak. Om diversiteit en inclusie goed in te bedden in het hoger onderwijs is een praktijkgerichte aanpak noodzakelijk. 
  5. De gastdocenten van Ancestors unKnown beschikken over kennis, deskundigheid en expertise  verkregen door uiteenlopende werkervaring in verschillende sectoren van de samenleving  gecombineerd met verschillende academische en postacademische opleidingen.
  6. Het betreft een programma dat verzorgd wordt door deskundigen met wortels en/of ervaring in verschillende delen van de wereld. Het programma draagt dus ook bij aan het diverser maken van de  Pabo leerkrachten populatie.
  7. Pabo-studenten kunnen dankzij de opgedane kennis en vaardigheden beter bijdragen aan een leeromgeving waarin leerlingen zich welkom en gezien voelen.