Keuzevak Ancestors unKnown:

Als onderdeel van het keuzevak Ancestors unknown kregen 28 Pabo studenten in november 2023 een college van historica en universitair docent Nadia Bouras. Een college waarin ze leerden over de migratie van Marokkaanse mensen naar Nederland. De studenten leerden onder meer uit welke regio’s Marokkaanse mensen in (delen van) Nederland komen. Dat men in Marokko (voordat mensen naar Nederland) migreerden al tientallen jaren ervaring had met migratie. Zo gingen mannen in de Rif al elk seizoen naar Algerije om te werken op Franse boerderijen.

Mythes in deze migratiegeschiedenis

De mythe dat Marokkaanse mannen enkel naar Nederland werden gehaald door de Nederlandse regering werd ontkracht door Nadia. Uit onderzoek van Nadia is gebleken dat een relatief zeer kleine groep mannen via het wervingsverdrag is gekomen. Verreweg de meeste mannen kwamen omdat ze op zoek waren naar werk en avontuur. Ook daagde Nadia de studenten uit om na te denken over de gezinshereniging vanuit het perspectief van de vrouw. Vrouwen die in Marokko inwoonden bij hun schoonfamilie. De man kwam alleen in de vakantie terug. Ze woonden met veel mensen op een klein oppervlakte. En de bewegingsvrijheid in het huis van de schoonvader was zeer beperkt. Nadia gaf aan dat het zeer denkbaar is dat de vrouwen de motor waren achter de gezinshereniging. Dat zij hun mannen (die vaak erg genoten van hun vrijheid en populariteit in Nederland) voor het blok plaatsten. Een super interessant college weer.

Leestip Marokkanen in Nederland: De pioniers vertellen van Nadia Bouras en Annemarie Cottaar met medewerking van Fatiha Laouikili

Keuzeprofilering

De studenten kregen tijdens deze profilering colleges over inclusief geschiedenis onderwijs, de lesmethode van Ancestors unKnown en verdiepende colleges over de koloniale en migratie geschiedenis van Nederland vanuit een meerstemmig, niet-Eurocentrisch perspectief. Ook gingen de studenten op hun stagescholen (groep 5 t/m 8 primair onderwijs) zelf aan de slag met lessen van Ancestors unKnown. Dit keuzevak is onderdeel van de Alliantie ‘De ongelooflijke geschiedenissen van onze voorouders’.

Aan dit keuzevak hebben meegewerkt: Dana Saxon, Zaire van Arkel, Helen Sumter, Ellen Mahoney, Esther Captain, Naomi Nagtegaal Patienta Assen, Mildred Caprino, Rosanne van Asperen de Boer, Marthe van den Hoed, Stefanie van Odenhoven, Lisa Kleeven, Helma Timmermans, Shirley Brandeis