De vele gezichten van Johan Maurits

,

Leerlingen uit 2 VWO van het Groene Hart College in Alphen aan den Rijn gingen op  maandag 17 juni en dinsdag 18 juni 2019 actief op zoek gaan naar de verborgen verhalen achter Johan Maurits en o.m. zijn link met de voormalige kolonie Nederlands-Brazilie. Het door Zieraad (in opdracht van het Mauritshuis) ontwikkelde lesprogramma sloot aan bij de expositie “Bewogen beeld: Op zoek naar Johan Maurits”.

De leerlngen probeerden in twee lessen op school enerzijds een  eigen beeld te vormen wie Johan Maurits was en anderzijds  leerden ze over Johan Maurits in de voormalige Nederlandse kolonie Nederlands-Brazile waarbij ze vooral ook leerden over het leven van mensen waar Johan Maurits, zijn werk en andere activiteiten invloed op hebben gehad.

Afsluitend geven de leerlingen hun eigen beeld over Johan Maurits vorm in een ‘spoken word’. Dit doen ze nadat ze  gekeken, gelezen en gevoeld hebben welke verhalen de objecten uit de expositie Bewogen beeld volgens heb vertellen over Johan Maurits.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

juli 10, 2019