Herstory

Inspirerend om de 2e editie van Transforming stories bij boekwinkel Savannah Bay in Utrecht bij te wonen! 

De avond stond in het teken van ‘Her Story’ en bracht verschillende generaties feministen van kleur samen om transforming stories met elkaar te delen. Waarbij zich wat mij betreft ook enkele generatieverschillen aftekenden, zoals de verve waarmee de jongere generatie zich in de schijnwerpers zet en aandacht voor zichzelf vraagt. Tegelijkertijd waren er ook constanten, zoals de behoefte aan onderlinge solidariteit en de behoefte aan autonomie, om buiten de gevestigde witte instituten jouw cause zichtbaar te maken, omdat je binnen de witte instituten vaak niet verder komt dan de positie van token. Fijn om het activisme onder de jongere generatie te zien! Ze timmeren goed aan de weg en hebben tegelijkertijd behoefte aan kennisoverdracht en rolmodellen: zicht krijgen op wie hen voorging in de strijd en kennis en inspiratie halen uit wat zij aan ideeen voortbrachten. 


Met bijdragen van Marischka Verbeek (eigenaar van de boekwinkel), Nancy Jouwe en Mariam El Maslouhi. Bedankt dat je me over de streep trok Mariscka! Het was fijn om erbij te zijn! #herstory #transformingstories

Vaardigheden

Gepubliceerd op

maart 11, 2017