In de Verhalensalon Dromen en Ambities georganiseerd op 11 maart 2012 hebben de deelneemsters aan het einde, naast persoonlijke dromen, vooral gedroomd over de toekomst van het netwerk Bedrijvige Vrouwen in Amsterdam-West.

Er kwamen o.m de volgende suggesties naar voren:

Website gebruiken om ons als collectief (collectieve identiteit) te presenteren. ‘Bedrijvige Vrouwen’ vrouwen zou moeten staan voor een bepaald soort ondernemerschap, dat zich op nader te bepalen punten onderscheidt van andere vormen van ondernemen. ‘Bedrijvige vrouwen’ zou moeten fungeren als een keurmerk, waarin vrouwen hun gezamenlijke kracht ‘verkopen’.

‘Bedrijvige Vrouwen’ zou niet zonder meer een netwerk moeten zijn, maar een plek moeten zijn waar kennis en ervaring gedeeld worden en waar van elkaars expertise gebruik gemaakt kan worden. Sommige vrouwen denken zelfs aan de vorm van een vrouwencoöperatie.

De website zou een plek moeten zijn, waarin vrouwen elkaar (deel)opdrachten toe zouden kunnen sturen, zodat je niet langer alles zelf hoeft te doen.

Inventariseren aan welke kennis, bijeenkomsten en workshops vrouwen behoefte hebben en waarin ze ondersteund zouden willen worden?

Netwerkbijeenkomsten moeten vooral gericht zijn op ‘doen’: het moeten bijeenkomsten zijn over concrete zaken, waar vrouwen direct profijt uit kunnen trekken.

Ruildiensten (diensten en producten met elkaar ruilen)/oprichten van een cooperatie