Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Trainingen/workshops

Wanneer u geinteresseerd bent mee te doen met een training/workshop, mailen wij u een aanmeldformulier toe. Dit dient u ondertekend naar Stichting Zieraad terug te sturen. Vanaf dat moment is uw reservering definitief.

Uiterlijk twee weken voor de training dient uw betaling op onze rekening te staan.

U hebt recht op restitutie van het trainingsgeld als de training/workshop wordt afgelast. Als u zelf niet in staat bent de training/workshop te volgen, kunt u iemand anders in uw plaats laten gaan.

Indien de cursus wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaat, nemen wij tenminste een week voordat de training/workshop zou beginnen contact met u op. In dat geval wordt uw geld binnen een week na afgelasting door ons teruggestort.

Als de docent niet in staat is om aanwezig te zijn (bijvoorbeeld door ziekte) zal de training/workshop verplaatst worden naar een andere dag.

Stichting Zieraad is vrij om docenten met de juiste kwalificaties in te zetten om trainingen/workshops te leiden.

Stichting Zieraad is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen of persoonlijke ongevallen op de trainingslocatie, noch voor kosten die afgelasting van een workshop met zich mee kunnen brengen.