Doelstellingen

Stichting Zieraad stelt zich het volgende ten doel:
  1. De empowerment en zichtbaarheid vergroten van (groepen) mensen die in de samenleving een gemarginaliseerde positie innemen. Door betrokkenen (opnieuw) via diverse projecten en activiteiten in contact te brengen met hun (familie)geschiedenis, hun culturele kennis, hun talenten en kwaliteiten, wordt een proces op gang gebracht waarin betrokkenen leren om deze (beter) te waarderen, te benutten en maatschappelijk zichtbaar te maken.
  2. Het op gang brengen van een interculturele dialoog tussen mensen met een uiteenlopende achtergrond in bijeenkomsten, workshops, trainingen en interculturele evenementen.
  3. Het oprichten van een virtueel en/of fysiek centrum voor diversiteit en interculturaliteit waarbij het opsporen, onderzoeken, documenteren en presenteren van (immaterieel) cultureel erfgoed van die zogenaamde gemarginaliseerde groepen in de samenleving een belangrijk onderdeel vormt.