Conferentie Burgerschap en Mensenrechten

Conferentie Burgerschap en Mensenrechten

Verslag van de conferentie Burgerschap en Mensenrechten in het onderwijs 2018, waar wij samen met Dieneke Blikslager van de Sint Jan school in Amsterdam-West een workshop verzorgden over ons lesprogramma Ancestors unKnown Amsterdam
Expositie ‘Levend Verleden’

Expositie ‘Levend Verleden’

Alleen maar blije gezichten op de opening van de tentoonstelling ‘Levend Verleden’ waar leerlingen van groep 8 van de Sint Jan School laten zien wat ze ontdekt en verzameld hebben over hun voorouders en hun familiegeschiedenis. Een mooie afsluiting van een...
Identiteitsbeleving Javaanse jongeren

Identiteitsbeleving Javaanse jongeren

Zondag 19 maart van 14.00 uur tot 18.30 uur heeft Yvette de themabijeenkomst ‘Jongeren en beleving van de Javaanse cultuur en identiteit te Padjak Smeltkroes bijgewoond. Een prachtig en geweldig platform voor de jongeren en hopelijk wordt daar gretig gebruik van...
Onvertelde verhalen

Onvertelde verhalen

Onvertelde Verhalen Vanmorgen samen met Yvette Kopijn namens Stichting Zieraad een hoopvol en inspirerend gesprek met een geschiedenisdocent van een middelbare school in Gouda. Om een lang gesprek even in een paar zinnen samen te vatten, kwam het neer op het volgende:...
Herstory

Herstory

Inspirerend om de 2e editie van Transforming stories bij boekwinkel Savannah Bay in Utrecht bij te wonen!  De avond stond in het teken van ‘Her Story’ en bracht verschillende generaties feministen van kleur samen om transforming stories met elkaar te...