De vele gezichten van Johan Maurits

De vele gezichten van Johan Maurits

Johan Maurits, Fort Elmina, Nederlands-Brazilië, Suikerpaleis …… Buitenkans! Voor een van onze projecten mogen we vijf klassen (VO) uit Den Haag aandragen die in mei/juni 2019 mee zullen doen met een nieuw lesprogramma. In vijf lessen gaan de leerlingen op zoek naar...
‘I want to touch my audience’

‘I want to touch my audience’

Vandaag 9 februari 2017  bezocht ik ‘Gedeelde geschiedenis: gesprekken over het slavernijverleden’ in het Tropenmuseum in Amsterdam. De dag werd geopend door minister Jet Bussemaker die wees  op onze verantwoordelijkheid om onze kennis te verbinden aan de nieuwe...
Naar een inclusief museum

Naar een inclusief museum

Een prachtig artikel van Steven ten Theije (verbonden aan het Van Abbemuseum en auteur van het lezenswaardige essay ‘Het geëmancipeerde museum’) over het inclusieve museum met als voorbeeld de poging van het Rijksmuseum om haar collectie meer inclusief te...
Vrouwendag in het Amsterdam Museum

Vrouwendag in het Amsterdam Museum

Vrouwelijkheid in het Amsterdams Museum Ter ere van de Internationale Vrouwendag heb ik vandaag samen met Helen Sumter deelgenomen aan de alternatieve rondleiding door het Amsterdam Museum. De rondleiding was de kick off voor een serie alternatieve rondleidingen door...
Identiteitsbeleving Javaanse jongeren

Identiteitsbeleving Javaanse jongeren

Zondag 19 maart van 14.00 uur tot 18.30 uur heeft Yvette de themabijeenkomst ‘Jongeren en beleving van de Javaanse cultuur en identiteit te Padjak Smeltkroes bijgewoond. Een prachtig en geweldig platform voor de jongeren en hopelijk wordt daar gretig gebruik van...